Staroměstská
máslová trubička

STAMT je výhradním distributorem výrobce staroměstských
máslových trubiček, které jsou vyráběné z listového těsta
a plněné bílkovým sněhem.

Trubička si za celou dobu výroby zachovala svou nezaměnitelnou chuť a kvalitu díky
staré receptuře. Jedinečnost a dobré jméno výrobku je ošetřeno ochrannou známkou.

Výroba byla započata v r. 1992. Zpočátku se pekly trubičky v malém množství pro vlastní potřeby a známé. Poté se začaly výrobky distribuovat do nedaleké pekárny.

Díky stále se zvyšujícímu odbytu byla výroba postupně rozšiřována. Postupem času došlo k vybudování technického zázemí, rozšíření dílen, byli přijati zaměstnanci a zakoupeny automobily na rozvoz.

V současné době ve firmě pracuje 28 zaměstnanců, kteří vyrábí ve 2 provozovnách.